Responsabilitat Social

RESPONSABILITAT SOCIAL

Grup Mémora és una empresa compromesa; compromesa amb les famílies, amb les persones grans, amb els professionals, amb el medi ambient... El nostre compromís és promoure una major sensibilitat de la mort i trencar el tabú que la societat té envers ella, oferir atenció psicològica professional, seguir impulsant la gestió ètica i responsable així com treballar en reduir l'impacte ambiental a través dels ecofunerals. 

Consulta la Memòria "Comprometidos"