Compromesos amb la salut

Consell Assessor

El Consell Assessor de Grup Mémora té com a finalitat assessorar  l’equip directiu de Grup Mémora en aquelles accions i línies estratègiques que promouen un valor afegit a la relació de la companyia amb els prescriptors dels diferents àmbits (sanitari, sociosanitari, residencial i comunitari) i potencien la necessitat d’apropar el concepte de la mort a la societat actual. El Consell està format per personalitats de prestigi i referents de l’àmbit del procés final de vida de les persones. 

El Consell Assessor es reuneix periòdicament a Espanya i Portugal per debatre accions a seguir, promoure programes de formació i de desenvolupament personal i aprofundir algun tema d’interès i d’actualitat mitjançant una conferència pública.