Compromesos amb la salut

Gestora del procés final de vida

A partir del conveni amb la Fundació de Investigació del Hospital de Sant Pau de Barcelona, des de 2011 es treballa en un projecte amb una infermera especialitzada en la gestió del procés final de vida. La missió és oferir elements per abordar aquesta situació i que els professionals de la salut realitzin la millor atenció possible pensant tant en el pacient com amb la seva família.