Compromesos amb la salut

Planificació de Voluntats Anticipades

Com éssers humans, som responsables de la nostra salut i és important que en cas de no tenir la capacitat de decisió per alguna malaltia o accident, existeixi un document amb base legal com el Document de Voluntats Anticipades (DVA). 

El DVA és el procés d’avaluació de valors i preferències dels pacients, la definició d’objectius i mètodes terapèutics, seguit de la identificació d’escenaris a mig i llarg termini, que permetin adoptar decisions de manera anticipada per situacions previsibles. La preparació dels aspectes funeraris és un dels elements que es poden integrar en el procés de DVA. 

Grup Mémora treballa amb la Càtedra d’Atenció i Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, per impulsar aquest tipus de document i preveure diverses activitats formatives de la presa de decisions anticipades en el conjunt de l’Estat Espanyol.