Compromesos amb la salut

Prevenció de la mort sobtada en esportistes

El "Programa de prevenció de mort sobtada" és un programa liderat per Grup Mémora, el Consell Català de l'Esport i l’equip del Dr. Brugada de l’Hospital Clínic de Barcelona, que promou des de  fa més de tres anys la investigació per la prevenció de la mort sobtada en esportistes d’elit. 

El programa ha realitzat més de 2.000 exploracions cardiològiques en esportistes d’elit i recentment s’ha ampliat la cobertura a tots els esportistes federats per insistir i recordar la importància dels controls cardiològics continuats. 

Aquestes revisions es realitzaran a través de la xarxa de centres de medicina de l’esport acreditats per la Secretaria General de l’Esport de primer i segon nivell, en els quals hi haurà la possibilitat de realitzar l’screening (cribratge) cardiològic bàsic per descartar patologies perilloses per a la salut de l’esportista. 

Llegir 'Pla per revisar el cor de tots els esportistes federats', La Vanguardia. 

Programa prevención muerte súbita en deportistas federados_Grupo Mémora

Foto: L'esquiador i corredor de muntanya Kilian Jornet es sotmet a una prova d'esforç per controlar la seva salut cardíaca. Consell Català de l'Esport.