Fundació Mémora

Benvinguts/des a la Fundació Mémora

 

La finalitat de la Fundació és proporcionar ajuda a la societat, donant suport i millorant l'atenció a les persones i les famílies en situació de procés final de la vida. Volem conscienciar i sensibilitzar la societat davant el fet de morir, entenent la mort com a part natural del final de la vida, per poder normalitzar-la i trencar tabús. Tot això amb la finalitat d'ajudar a superar la pèrdua de la millor manera possible.

"Acompanyem i atenem les persones en situació de final de vida"

A Mémora ens sentim identificats amb una paraula: "compromesos". Estem compromesos amb les famílies, la gent gran, els cuidadors, els professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari, la cultura, el medi ambient... I precisament per aquest compromís hem creat la Fundació Mémora. La Fundació incorpora les accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC); és un espai per conservar el talent, el coneixement i els valors desenvolupats al llarg dels últims anys i és la màxima expressió del nostre compromís amb la societat.

Les 4 àrees d'actuació:

  • Acció social: Proporcionar ajuda a les persones, a les seves famílies, als cuidadors i als professionals que es troben davant d'un procés final de vida; entès no només com el moment de la defunció sinó també en la fase anterior i posterior de la mateixa.
  • Sensibilització: Facilitar la conscienciació i sensibilització de la societat davant el fet de la mort com a part de la pròpia vida.
  • Recerca: Desenvolupar i consolidar línies de recerca i innovació per millorar la continuïtat de servei entre els sectors sanitaris i socials i el sector funerari.
  • Formació: Impartir accions formatives als cuidadors, professionals que atenen les persones i les seves famílies en fase final de vida. Oferim programes de formació en diferents formats com cursos, cicles i jornades i en modalitat presencial i online.

La Fundació Mémora neix amb projectes consolidats de responsabilitat social en l'àmbit de la salut, el medi ambient i la cultura

 Brochure de presentació de la Fundació Mémora

Patronat

El Patronat està format per persones de trajectòries professionals reconegudes, que garanteixen una visió àmplia de la societat i amb la capacitat de detectar els reptes principals que aquesta té en relació als fins fundacionals. Sobre la base d'una visió clara, que permeti avançar cap a una societat més justa, els patrons aporten la visió i l'estratègia a l'activitat de la Fundació.

Santiago De Torres - Fundación Mémora  Juan Jesús Domingo - Fundación Mémora  Isabel Linares - Fundación Mémora    Rafael Matesanz | Fundación Mémora   Rafael Bengoa | Fundación Mémora  Joan Berenguer - Fundación Mémora

(en ordre: Santiago de Torres, president de la Fundació Mémora - Juan Jesús Domingo - Isabel Linares - Jose A. Lorente - Rafael Matesanz  - Victoria Camps - Rafael Bengoa - Joan Berenguer, director de la Fundació Mémora)

Contacte

Fundació Mémora
Passeig de la Zona Franca 111, p8.
08038 Barcelona
Contacto fundacion@fundacionmemora.org